Sketchbooks

Schetsboeken. In mijn schetsen zijn denken en voelen een. Geen vooropgezet plan, maar vrij vloeien de lijnen en kleuren over het papier en verbeelden, dat wat ik niet bestond. Een fascinerend spel dat eindeloos doorgaat. Zo ook de notities van reizen langs landen en landschappen, mensen en voorwerpen, notities als flarden van beleving, notities van tijd en ruimte. Inspiratiebron en springplank naar mijn grotere werk.

Bekijk ook